Measure - be sure

Nya PC konfigurationsverktyg för enkel drifttagning av Modbusprodukter

15.10.2015

Nya PC konfigurationsverktyg för enkel drifttagning av Modbusprodukter

Vi fokuserar på snabb driftsättning och konfiguration av våra Modbusprodukter. Nu möjliggör det nya PC-konfigurationsverktyget MPCC enkel och snabb driftsättning av Produals Modbusprodukter i förväg.

Verktyget ger möjlighet till pre-konfiguration av en enhet i taget på kontoret, eller konfiguration av flera enheter via Modbus. Det finns också möjlighet att skapa individuella parameterprofiler t ex. för olika zoner av byggnader.

 

Läs mer

Alla nyheter